Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Cartipàs Municipal

Imagen de WhatsApp 2023-08-03 a las 14.30.29.jpg

Acta de la reunió celebrada per la Junta de veïns de l'EMD Vilamitjana.  Acta de constitució

Acta de la reunió celebrada per la Junta de veïns de L'EMD Vilamitjana.  agost 2023

Presidència de l’EMD: 

Al president o presidenta de l’EMD li correspon representar l’entitat, administrar-ne els interessos, executar els acords adoptats per la junta de veïns i les altres atribucions que corresponen a l’alcalde o alcaldessa, d’acord amb la legislació de règim local, (article 83.1 del TRLLMRLC).

D’altra banda, el president o presidenta o el vocal en qui delegui pot assistir amb veu però sense vot a les sessions de l’ajuntament (article 83.4 del TRLLMRLC).

D’acord amb el resultat de les eleccions municipals del dia 28 de maig de 2023, el president electe de l’EMD de Vilamitjana és actualment el Sr. Francisco Martínez Santos - Compromís per Vilamitjana

Junta de Veïns de l’EMD

La Junta de Veïns és l’òrgan de representació veïnal en el Govern de l’Entitat. L’integren tots els vocals i la  presideix el president de l’EMD, Sr. Francisco Martínez Santos

Les eleccions municipals del 28 de maig de 2023 van comportar el següent repartiment de vocals entre les candidatures presentades:

  • Francisco Martínez Santos - CP
  • Vocal: Felipe Jurado Redondo  - CP
  • Vocal: Roser Capdevila Salazar - CP
  • Vocal: Antonio Juliàn Montoliu Mangrané - CP
  • Vocal : Jordi Sumarroca Farrús (mediambient i jardineria) - JUNTS