Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Tremp

Codi
252347
Comarca
Pallars Jussà
Població
5.847
Superfície
302,82
Densitat
19,3
Altitud
468

Superfície (km²)

Municipi
302,82
Comarca
1.343,09
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
19,3
Comarca
9,8
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
2.878
Comarca
6.756
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
2.969
Comarca
6.443
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
5.847
Comarca
13.199
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
768
Comarca
1.570
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
3.761
Comarca
8.276
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
978
Comarca
2.521
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
340
Comarca
832
Catalunya
256.427

Població

Municipi
5.847
Comarca
13.199
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
391
Comarca
809
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
1.918
Comarca
4.395
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
453
Comarca
1.244
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
116
Comarca
308
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
2.878
Comarca
6.756
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
377
Comarca
761
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
1.843
Comarca
3.881
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
525
Comarca
1.277
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
224
Comarca
524
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
2.969
Comarca
6.443
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
4.000
Comarca
9.552
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
586
Comarca
1.288
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
1.261
Comarca
2.359
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
5.847
Comarca
13.199
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
4.902
Comarca
11.356
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
945
Comarca
1.843
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
5.847
Comarca
13.199
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
2.387
Comarca
5.785
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
491
Comarca
971
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
2.878
Comarca
6.756
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
2.515
Comarca
5.571
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
454
Comarca
872
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
2.969
Comarca
6.443
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
243
Comarca
636
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
234
Comarca
641
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
477
Comarca
1.277
Catalunya
367.367

Població resident

Municipi
5.893
Comarca
13.170
Catalunya
_

Població estacional ETCA

Municipi
87
Comarca
387
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
5.980
Comarca
13.557
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
101,5
Comarca
102,9
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
990
Comarca
1.840
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
91,9
Comarca
75,5
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
15
Comarca
30
Catalunya
29.148

Naixements. Nenes

Municipi
20
Comarca
37
Catalunya
27.168

Naixements

Municipi
35
Comarca
67
Catalunya
56.316

Defuncions. Homes

Municipi
36
Comarca
85
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
30
Comarca
79
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
66
Comarca
164
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
17
Comarca
37
Catalunya
23.601

Llars amb una persona

Municipi
692
Comarca
1.669
Catalunya
686.810

Llars amb dues persones

Municipi
713
Comarca
1.788
Catalunya
933.679

Llars amb tres persones

Municipi
506
Comarca
1.135
Catalunya
631.635

Llars amb quatre persones i més

Municipi
576
Comarca
1.047
Catalunya
692.821

Llars

Municipi
2.489
Comarca
5.639
Catalunya
2.944.944

Llars d'una persona

Municipi
692
Comarca
1.669
Catalunya
686.810

Llars de dues per. o més (sense nucli)

Municipi
_
Comarca
199
Catalunya
100.637

Llars de parelles sense fills

Municipi
553
Comarca
1.426
Catalunya
725.737

Llars de parelles amb fills

Municipi
984
Comarca
1.773
Catalunya
1.059.975

Llars monoparentals

Municipi
168
Comarca
486
Catalunya
308.995

Llars amb dos nuclis o més

Municipi
_
Comarca
86
Catalunya
62.789

Llars

Municipi
2.489
Comarca
5.639
Catalunya
2.944.944

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
27
Comarca
83
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-19
Comarca
54
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
8
Comarca
137
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
122
Comarca
228
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
34
Comarca
87
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
20
Comarca
42
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
102
Comarca
186
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
122
Comarca
228
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal

Municipi
-417
Comarca
-634
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-7,48
Comarca
-5,16
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-6,93
Comarca
-7,21
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-0,56
Comarca
2,06
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
5.808
Comarca
12.680
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
4.934
Comarca
11.028
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
4.978
Comarca
11.052
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
3.830
Comarca
8.246
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
201
Comarca
403
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
6.009
Comarca
13.083
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
1
Comarca
2
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
2
Comarca
4
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
6
Comarca
8
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
12
Comarca
35
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
3
Comarca
9
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
12
Comarca
27
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
1
Comarca
1
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
36
Comarca
123
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
70
Comarca
204
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
21,3
Comarca
19,2
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
25,1
Comarca
24,9
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
22,7
Comarca
23
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
31
Comarca
32,9
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
4.220
Comarca
9.889
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
67,7
Comarca
72
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
4.187
Comarca
9.805
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
53,9
Comarca
58,3
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
4.139
Comarca
9.637
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
67,3
Comarca
70,4
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
67,3
Comarca
71,6
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
4.210
Comarca
9.847
Catalunya
5.645.470

Població ocupada

Municipi
2.355
Comarca
5.376
Catalunya
3.201.006

Població desocupada

Municipi
375
Comarca
747
Catalunya
476.662

Població activa

Municipi
2.730
Comarca
6.123
Catalunya
3.677.668

Població inactiva

Municipi
2.304
Comarca
5.298
Catalunya
2.845.239

Població de 16 anys i més

Municipi
5.031
Comarca
11.421
Catalunya
6.522.907

Homes

Municipi
1.225
Comarca
2.780
Catalunya
1.863.925

Dones

Municipi
1.130
Comarca
2.365
Catalunya
1.661.180

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
2.355
Comarca
5.150
Catalunya
3.525.105

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
2.535
Comarca
5.555
Catalunya
3.704.715

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
25
Comarca
130
Catalunya
10.340

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
40
Comarca
180
Catalunya
462.060

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
205
Comarca
400
Catalunya
154.890

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
2.195
Comarca
2.920
Catalunya
2.425.965

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
2.465
Comarca
3.630
Catalunya
3.053.255

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
80
Comarca
365
Catalunya
21.200

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
20
Comarca
70
Catalunya
36.880

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
80
Comarca
165
Catalunya
69.845

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
330
Comarca
685
Catalunya
432.730

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
505
Comarca
1.280
Catalunya
560.655

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
510
Comarca
1.120
Catalunya
553.115

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
470
Comarca
845
Catalunya
730.745

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
770
Comarca
950
Catalunya
739.210

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
715
Comarca
715
Catalunya
1.030.185

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
2.465
Comarca
3.630
Catalunya
3.053.255

Comptes de cotització

Municipi
237
Comarca
512
Catalunya
246.953

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
1.728
Comarca
3.731
Catalunya
1.726.137

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
946,31
Comarca
925,3
Catalunya
1.090,78

Homes

Municipi
695
Comarca
1.544
Catalunya
735.383

Dones

Municipi
767
Comarca
1.606
Catalunya
783.019

Total

Municipi
1.462
Comarca
3.150
Catalunya
1.518.402

Atur registrat. Agricultura

Municipi
23,9
Comarca
41,4
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
16,7
Comarca
33,3
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
32,7
Comarca
60,5
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
193,2
Comarca
364,5
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
19,3
Comarca
26,7
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
285,8
Comarca
526,4
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
125
Comarca
254,2
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
160,8
Comarca
272,2
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
285,8
Comarca
526,4
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
2.497
Comarca
5.664
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
2.232
Comarca
6.328
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
4.729
Comarca
11.992
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
52,8
Comarca
47,2
Catalunya
76,4

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
1.719
Comarca
3.657
Catalunya
2.066.591

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
540
Comarca
1.308
Catalunya
692.285

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
240
Comarca
699
Catalunya
230.481

Habitatges familiars principals

Municipi
2.496
Comarca
5.664
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars de lloguer (%)

Municipi
21,6
Comarca
23,1
Catalunya
23,2

Habitatges familiars principals fins a 45 m²

Municipi
132
Comarca
330
Catalunya
270.604

Habitatges familiars principals de 46 a 60 m²

Municipi
237
Comarca
570
Catalunya
657.547

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
960
Comarca
1.905
Catalunya
1.181.950

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
654
Comarca
1.338
Catalunya
443.055

Habitatges familiars principals de més de 120 m²

Municipi
468
Comarca
1.407
Catalunya
403.659

No hi consta

Municipi
45
Comarca
114
Catalunya
32.542

Habitatges familiars principals

Municipi
2.496
Comarca
5.664
Catalunya
2.989.357

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
89,5
Comarca
94,1
Catalunya
100

PIB (milions d'euros)

Municipi
137,3
Comarca
283,9
Catalunya
225.055,5

PIB per habitant (milers d'euros)

Municipi
23,6
Comarca
21,8
Catalunya
29,1

PIB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
81
Comarca
74,9
Catalunya
100

VAB agricultura

Municipi
3,8
Comarca
29,1
Catalunya
2.477,6

VAB indústria

Municipi
3,1
Comarca
32,9
Catalunya
40.776,9

VAB construcció

Municipi
11,1
Comarca
22
Catalunya
10.855,5

VAB serveis

Municipi
108,7
Comarca
178,1
Catalunya
153.704,6

VAB

Municipi
126,7
Comarca
262,1
Catalunya
207.814,6

RFDB (milers d'euros)

Municipi
92.014
Comarca
192.281
Catalunya
135.705.727

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
15,8
Comarca
14,8
Catalunya
17,6

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
90
Comarca
84,1
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
7.110
Comarca
18.136
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
31.905
Comarca
29.117
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
256
Comarca
201
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
20.217
Comarca
19.504
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.236
Comarca
5.246
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
3.169
Comarca
17.121
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
3.802
Comarca
22.107
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
6.971
Comarca
39.228
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
1.636
Comarca
9.695
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
901
Comarca
3.060
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
269
Comarca
1.005
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
173
Comarca
938
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
83
Comarca
1.502
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
72
Comarca
722
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
32
Comarca
159
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
1
Comarca
31
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
1
Comarca
4
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
3.169
Comarca
17.121
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
144
Comarca
844
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
35
Comarca
257
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
1.895
Comarca
13.619
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
10.368
Comarca
41.447
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
777
Comarca
2.737
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
5.610
Comarca
151.237
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
_
Comarca
395.841
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
_
Comarca
1.337
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
119
Comarca
708
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
1
Comarca
9
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
5
Comarca
18
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
217
Comarca
699
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
1.794
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
3
Comarca
63
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
42
Comarca
524
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
2.885
Comarca
7.004
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
328
Comarca
946
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
1.031
Comarca
2.818
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
236
Comarca
775
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
4.480
Comarca
11.543
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,51
Comarca
1,51
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
44,7
Comarca
44,7
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
19
Comarca
54
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
358,69
Comarca
1.526,74
Catalunya
3.823.878,74