Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Tremp

Codi
252347
Comarca
Pallars Jussà
Població
5.847
Superfície
302,82
Densitat
19,3
Altitud
468

Superfície (km²)

Municipi
302,82
Comarca
1.343,09
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
19,3
Comarca
9,8
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
2.878
Comarca
6.756
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
2.969
Comarca
6.443
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
5.847
Comarca
13.199
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
779
Comarca
1.573
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
3.766
Comarca
8.200
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
965
Comarca
2.523
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
383
Comarca
874
Catalunya
250.143

Població

Municipi
5.893
Comarca
13.170
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
399
Comarca
811
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
1.914
Comarca
4.334
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
450
Comarca
1.242
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
129
Comarca
323
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
2.892
Comarca
6.710
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
380
Comarca
762
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
1.852
Comarca
3.866
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
515
Comarca
1.281
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
254
Comarca
551
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
3.001
Comarca
6.460
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
4.060
Comarca
9.619
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
620
Comarca
1.271
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
1.213
Comarca
2.280
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
5.893
Comarca
13.170
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
4.970
Comarca
11.350
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
923
Comarca
1.820
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
5.893
Comarca
13.170
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
2.409
Comarca
5.736
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
483
Comarca
974
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
2.892
Comarca
6.710
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
2.561
Comarca
5.614
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
440
Comarca
846
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
3.001
Comarca
6.460
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
242
Comarca
635
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
238
Comarca
649
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
480
Comarca
1.284
Catalunya
357.011

Població resident

Municipi
5.893
Comarca
13.170
Catalunya
_

Població estacional ETCA

Municipi
87
Comarca
387
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
5.980
Comarca
13.557
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
101,5
Comarca
102,9
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
990
Comarca
1.840
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
91,9
Comarca
75,5
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
16
Comarca
38
Catalunya
29.604

Naixements. Nenes

Municipi
13
Comarca
31
Catalunya
28.030

Naixements

Municipi
29
Comarca
69
Catalunya
57.634

Defuncions. Homes

Municipi
36
Comarca
85
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
30
Comarca
79
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
66
Comarca
164
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
17
Comarca
37
Catalunya
23.601

Llars amb una persona

Municipi
692
Comarca
1.669
Catalunya
686.810

Llars amb dues persones

Municipi
713
Comarca
1.788
Catalunya
933.679

Llars amb tres persones

Municipi
506
Comarca
1.135
Catalunya
631.635

Llars amb quatre persones i més

Municipi
576
Comarca
1.047
Catalunya
692.821

Llars

Municipi
2.489
Comarca
5.639
Catalunya
2.944.944

Llars d'una persona

Municipi
692
Comarca
1.669
Catalunya
686.810

Llars de dues per. o més (sense nucli)

Municipi
..
Comarca
199
Catalunya
100.637

Llars de parelles sense fills

Municipi
553
Comarca
1.426
Catalunya
725.737

Llars de parelles amb fills

Municipi
984
Comarca
1.773
Catalunya
1.059.975

Llars monoparentals

Municipi
168
Comarca
486
Catalunya
308.995

Llars amb dos nuclis o més

Municipi
..
Comarca
86
Catalunya
62.789

Llars

Municipi
2.489
Comarca
5.639
Catalunya
2.944.944

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
27
Comarca
83
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-19
Comarca
54
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
8
Comarca
137
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
122
Comarca
228
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
34
Comarca
87
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
20
Comarca
42
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
102
Comarca
186
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
122
Comarca
228
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
1.097
Comarca
1.689
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
19,11
Comarca
13,09
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-2,96
Comarca
-4,92
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
22,08
Comarca
18,02
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
5.808
Comarca
12.680
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
4.934
Comarca
11.028
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
4.978
Comarca
11.052
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
3.830
Comarca
8.246
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
201
Comarca
403
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
6.009
Comarca
13.083
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
1
Comarca
2
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
2
Comarca
4
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
6
Comarca
8
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
12
Comarca
35
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
3
Comarca
9
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
12
Comarca
27
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
1
Comarca
1
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
35
Comarca
122
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
69
Comarca
203
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
25,5
Comarca
22,5
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
23,7
Comarca
24,3
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
22,5
Comarca
23,1
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
28,3
Comarca
30,1
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
4.392
Comarca
10.341
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
62,5
Comarca
66,2
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
4.248
Comarca
9.833
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
77,1
Comarca
79,6
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
4.279
Comarca
9.917
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
59,5
Comarca
61,6
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
46,5
Comarca
48,6
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
4.373
Comarca
10.087
Catalunya
5.318.296

Població ocupada

Municipi
2.592
Comarca
5.401
Catalunya
3.033.916

Població desocupada

Municipi
771
Comarca
1.424
Catalunya
1.052.138

Població activa

Municipi
3.363
Comarca
6.825
Catalunya
4.086.055

Població inactiva

Municipi
2.780
Comarca
6.468
Catalunya
3.386.882

Població de 16 anys i més

Municipi
5.161
Comarca
11.493
Catalunya
6.223.448

Homes

Municipi
1.177
Comarca
2.729
Catalunya
1.814.395

Dones

Municipi
1.139
Comarca
2.384
Catalunya
1.614.362

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
2.316
Comarca
5.113
Catalunya
3.428.757

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
2.487
Comarca
5.492
Catalunya
3.604.014

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
130
Catalunya
9.905

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
45
Comarca
170
Catalunya
452.940

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
185
Comarca
355
Catalunya
150.530

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
1.470
Comarca
2.135
Catalunya
2.328.425

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
1.720
Comarca
2.790
Catalunya
2.941.805

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
80
Comarca
365
Catalunya
21.465

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
25
Comarca
75
Catalunya
37.385

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
75
Comarca
160
Catalunya
69.815

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
315
Comarca
665
Catalunya
428.870

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
495
Comarca
1.265
Catalunya
557.535

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
520
Comarca
1.115
Catalunya
548.170

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
415
Comarca
715
Catalunya
701.645

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
785
Comarca
955
Catalunya
704.140

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
987.850

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
1.720
Comarca
2.790
Catalunya
2.941.805

Comptes de cotització

Municipi
241
Comarca
507
Catalunya
244.036

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
1.759
Comarca
3.810
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
895,24
Comarca
874,02
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
702
Comarca
1.570
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
770
Comarca
1.613
Catalunya
775.829

Total

Municipi
1.472
Comarca
3.183
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
23,9
Comarca
41,4
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
16,7
Comarca
33,3
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
32,7
Comarca
60,5
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
193,2
Comarca
364,5
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
19,3
Comarca
26,7
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
285,8
Comarca
526,4
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
125
Comarca
254,2
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
160,8
Comarca
272,2
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
285,8
Comarca
526,4
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
2.489
Comarca
5.639
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
1.308
Comarca
3.786
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
856
Comarca
1.541
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
4.653
Comarca
10.966
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
1.949
Comarca
4.258
Catalunya
2.188.657

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
373
Comarca
927
Catalunya
582.701

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
..
Comarca
453
Catalunya
173.586

Habitatges familiars principals

Municipi
2.489
Comarca
5.639
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars principals fins a 60 m²

Municipi
..
Comarca
..
Catalunya
538.966

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
954
Comarca
2.035
Catalunya
1.476.187

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
772
Comarca
1.740
Catalunya
560.379

Habitatges familiars principals de 121 i més m²

Municipi
482
Comarca
1.318
Catalunya
369.412

Habitatges familiars principals

Municipi
2.489
Comarca
5.639
Catalunya
2.944.944

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
89,1
Comarca
94,1
Catalunya
100

PIB (milions d'euros)

Municipi
137,3
Comarca
283,9
Catalunya
225.055,5

PIB per habitant (milers d'euros)

Municipi
23,6
Comarca
21,8
Catalunya
29,1

PIB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
81
Comarca
74,9
Catalunya
100

VAB agricultura

Municipi
3,8
Comarca
29,1
Catalunya
2.477,6

VAB indústria

Municipi
3,1
Comarca
32,9
Catalunya
40.776,9

VAB construcció

Municipi
11,1
Comarca
22
Catalunya
10.855,5

VAB serveis

Municipi
108,7
Comarca
178,1
Catalunya
153.704,6

VAB

Municipi
126,7
Comarca
262,1
Catalunya
207.814,6

RFDB (milers d'euros)

Municipi
93.352
Comarca
195.967
Catalunya
139.741.988

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
16,1
Comarca
15,1
Catalunya
18,2

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
88,3
Comarca
82,9
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
7.084
Comarca
18.073
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
32.264
Comarca
29.059
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
258
Comarca
201
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
20.217
Comarca
19.504
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.236
Comarca
5.246
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
3.169
Comarca
17.121
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
3.802
Comarca
22.107
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
6.971
Comarca
39.228
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
1.636
Comarca
9.695
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
901
Comarca
3.060
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
269
Comarca
1.005
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
173
Comarca
938
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
83
Comarca
1.502
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
72
Comarca
722
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
32
Comarca
159
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
1
Comarca
31
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
1
Comarca
4
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
3.169
Comarca
17.121
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
144
Comarca
844
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
35
Comarca
257
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
1.895
Comarca
13.619
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
10.368
Comarca
41.447
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
777
Comarca
2.737
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
5.610
Comarca
151.237
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
..
Comarca
395.841
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
..
Comarca
1.337
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
119
Comarca
708
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
1
Comarca
4
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
5
Comarca
18
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
219
Comarca
707
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
1.794
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
3
Comarca
60
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
42
Comarca
503
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
2.872
Comarca
6.979
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
312
Comarca
923
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
1.058
Comarca
2.843
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
232
Comarca
756
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
4.474
Comarca
11.501
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,66
Comarca
1,5
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
45,2
Comarca
43,2
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
16
Comarca
51
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
294,89
Comarca
1.576,01
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions