Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Tremp

Codi
252347
Comarca
Pallars Jussà
Població
5.893
Superfície
302,82
Densitat
19,5
Altitud
468

Superfície (km²)

Municipi
302,82
Comarca
1.343,09
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
19,5
Comarca
9,8
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
2.892
Comarca
6.710
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
3.001
Comarca
6.460
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
5.893
Comarca
13.170
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
779
Comarca
1.573
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
3.766
Comarca
8.200
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
965
Comarca
2.523
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
383
Comarca
874
Catalunya
250.143

Població

Municipi
5.893
Comarca
13.170
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
399
Comarca
811
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
1.914
Comarca
4.334
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
450
Comarca
1.242
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
129
Comarca
323
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
2.892
Comarca
6.710
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
380
Comarca
762
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
1.852
Comarca
3.866
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
515
Comarca
1.281
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
254
Comarca
551
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
3.001
Comarca
6.460
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
4.060
Comarca
9.619
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
620
Comarca
1.271
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
1.213
Comarca
2.280
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
5.893
Comarca
13.170
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
4.970
Comarca
11.350
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
923
Comarca
1.820
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
5.893
Comarca
13.170
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
2.409
Comarca
5.736
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
483
Comarca
974
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
2.892
Comarca
6.710
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
2.561
Comarca
5.614
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
440
Comarca
846
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
3.001
Comarca
6.460
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
242
Comarca
635
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
238
Comarca
649
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
480
Comarca
1.284
Catalunya
357.011

Població resident

Municipi
5.911
Comarca
13.227
Catalunya
_

Població estacional ETCA

Municipi
56
Comarca
281
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
5.967
Comarca
13.508
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
100,9
Comarca
102,1
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
1.020
Comarca
1.865
Catalunya
1.237.395

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
90,7
Comarca
75,6
Catalunya
82,8

Naixements. Nens

Municipi
21
Comarca
39
Catalunya
29.832

Naixements. Nenes

Municipi
20
Comarca
33
Catalunya
28.632

Naixements

Municipi
41
Comarca
72
Catalunya
58.464

Defuncions. Homes

Municipi
57
Comarca
108
Catalunya
39.828

Defuncions. Dones

Municipi
63
Comarca
113
Catalunya
39.956

Defuncions

Municipi
120
Comarca
221
Catalunya
79.784

Matrimonis

Municipi
10
Comarca
20
Catalunya
15.662

Llars amb una persona

Municipi
692
Comarca
1.669
Catalunya
686.810

Llars amb dues persones

Municipi
713
Comarca
1.788
Catalunya
933.679

Llars amb tres persones

Municipi
506
Comarca
1.135
Catalunya
631.635

Llars amb quatre persones i més

Municipi
576
Comarca
1.047
Catalunya
692.821

Llars

Municipi
2.489
Comarca
5.639
Catalunya
2.944.944

Llars d'una persona

Municipi
692
Comarca
1.669
Catalunya
686.810

Llars de parelles sense fills

Municipi
553
Comarca
1.426
Catalunya
725.737

Llars de parelles amb fills

Municipi
984
Comarca
1.773
Catalunya
1.059.975

Llars monoparentals

Municipi
168
Comarca
486
Catalunya
308.995

Llars

Municipi
2.489
Comarca
5.639
Catalunya
2.944.944

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
18
Comarca
163
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-10
Comarca
-121
Catalunya
-8.971

Saldo migratori intern

Municipi
8
Comarca
42
Catalunya
-8.971

Immigracions externes

Municipi
74
Comarca
164
Catalunya
118.760

Emigracions externes

Municipi
30
Comarca
91
Catalunya
62.236

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
13
Comarca
44
Catalunya
17.499

Immigracions de la resta del món

Municipi
61
Comarca
120
Catalunya
101.261

Immigracions externes

Municipi
74
Comarca
164
Catalunya
118.760

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
1.097
Comarca
1.689
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
19,11
Comarca
13,09
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-2,96
Comarca
-4,92
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
22,08
Comarca
18,02
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
5.808
Comarca
12.680
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
4.934
Comarca
11.028
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
4.978
Comarca
11.052
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
3.830
Comarca
8.246
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
201
Comarca
403
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
6.009
Comarca
13.083
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
1
Comarca
2
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
2
Comarca
4
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
6
Comarca
8
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
12
Comarca
35
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
3
Comarca
9
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
12
Comarca
27
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
1
Comarca
1
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
35
Comarca
122
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
69
Comarca
203
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
25,5
Comarca
22,5
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
23,7
Comarca
24,3
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
22,5
Comarca
23,1
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
28,3
Comarca
30,1
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
4.392
Comarca
10.341
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
62,5
Comarca
66,2
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
4.248
Comarca
9.833
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
77,1
Comarca
79,6
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
4.279
Comarca
9.917
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
59,5
Comarca
61,6
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
46,5
Comarca
48,6
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
4.373
Comarca
10.087
Catalunya
5.318.296

Població ocupada

Municipi
2.592
Comarca
5.401
Catalunya
3.033.916

Població desocupada

Municipi
771
Comarca
1.424
Catalunya
1.052.138

Població activa

Municipi
3.363
Comarca
6.825
Catalunya
4.086.055

Població inactiva

Municipi
2.780
Comarca
6.468
Catalunya
3.386.882

Població de 16 anys i més

Municipi
5.161
Comarca
11.493
Catalunya
6.223.448

Homes

Municipi
1.210
Comarca
2.788
Catalunya
1.823.075

Dones

Municipi
1.146
Comarca
2.406
Catalunya
1.612.844

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
2.356
Comarca
5.194
Catalunya
3.435.919

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
2.526
Comarca
5.592
Catalunya
3.613.910

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
23
Comarca
135
Catalunya
9.873

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
42
Comarca
165
Catalunya
448.553

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
196
Comarca
381
Catalunya
147.226

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
1.402
Comarca
2.074
Catalunya
2.267.176

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
1.663
Comarca
2.755
Catalunya
2.872.828

Afiliacions agri. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
100
Comarca
381
Catalunya
21.855

Afiliacions ind. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
30
Comarca
75
Catalunya
37.861

Afiliacions const. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
82
Comarca
164
Catalunya
69.826

Afiliacions serveis R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
326
Comarca
661
Catalunya
426.501

Afiliacions R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
538
Comarca
1.281
Catalunya
556.043

Afiliacions a centres SS fins a 50 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
894
Comarca
1.828
Catalunya
1.250.039

Afiliacions a centres SS de 51 a 250 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
769
Comarca
927
Catalunya
672.962

Afiliacions a centres SS de 251 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
949.827

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
1.663
Comarca
2.755
Catalunya
2.872.828

Comptes de cotització

Municipi
247
Comarca
514
Catalunya
243.389

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
1.759
Comarca
3.810
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
895,24
Comarca
874,02
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
702
Comarca
1.570
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
770
Comarca
1.613
Catalunya
775.829

Total

Municipi
1.472
Comarca
3.183
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
24,2
Comarca
42,4
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
21,5
Comarca
47,6
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
34,8
Comarca
69,2
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
255
Comarca
467,1
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
21,3
Comarca
30,3
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
356,8
Comarca
656,7
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
161,2
Comarca
310,6
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
195,6
Comarca
346,1
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
356,8
Comarca
656,7
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
2.489
Comarca
5.639
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
1.308
Comarca
3.786
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
856
Comarca
1.541
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
4.653
Comarca
10.966
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
1.949
Comarca
4.258
Catalunya
2.188.657

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
373
Comarca
927
Catalunya
582.701

Habitatges familiars principals

Municipi
2.489
Comarca
5.639
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
954
Comarca
2.035
Catalunya
1.476.187

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
772
Comarca
1.740
Catalunya
560.379

Habitatges familiars principals de 121 i més m²

Municipi
482
Comarca
1.318
Catalunya
369.412

Habitatges familiars principals

Municipi
2.489
Comarca
5.639
Catalunya
2.944.944

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
89,1
Comarca
94,1
Catalunya
100

PIB (milions d'euros)

Municipi
139
Comarca
286,4
Catalunya
249.900,5

PIB per habitant (milers d'euros)

Municipi
24
Comarca
22,1
Catalunya
32,6

PIB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
73,6
Comarca
67,7
Catalunya
100

VAB agricultura

Municipi
3,3
Comarca
24,2
Catalunya
2.197,8

VAB indústria

Municipi
3,8
Comarca
32,9
Catalunya
44.266,6

VAB construcció

Municipi
11,9
Comarca
24
Catalunya
12.140,5

VAB serveis

Municipi
108,7
Comarca
181,7
Catalunya
170.742,4

VAB

Municipi
127,6
Comarca
262,9
Catalunya
229.347,2

RFDB (milers d'euros)

Municipi
93.352
Comarca
195.967
Catalunya
139.741.988

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
16,1
Comarca
15,1
Catalunya
18,2

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
88,3
Comarca
82,9
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
7.078
Comarca
17.974
Catalunya
5.855.886

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
33.044,9
Comarca
29.494,8
Catalunya
70.537,2

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
264,4
Comarca
204
Catalunya
485,9

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
19.673
Comarca
19.087
Catalunya
24.984

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.069
Comarca
5.136
Catalunya
7.193

IPPF. Patrimoni total per declarant (euros)

Municipi
360.593
Comarca
349.777
Catalunya
516.035

IPPF. Declaració d'actius reals (%)

Municipi
42,5
Comarca
38,5
Catalunya
37,4

IPPF. Declaració d'actius financers (%)

Municipi
57,5
Comarca
61,5
Catalunya
62,6

Superfície de terres llaurades

Municipi
3.246
Comarca
16.919
Catalunya
792.425

Superfície de pastures permanents

Municipi
5.496
Comarca
35.219
Catalunya
355.107

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
8.742
Comarca
52.138
Catalunya
1.147.532

Conreus d'herbacis

Municipi
2.510
Comarca
14.140
Catalunya
511.150

Conreus de fruiters

Municipi
270
Comarca
1.749
Catalunya
110.819

Conreus d'olivera

Municipi
162
Comarca
609
Catalunya
101.236

Conreus de vinya

Municipi
304
Comarca
400
Catalunya
61.391

Altres conreus

Municipi
0
Comarca
22
Catalunya
7.829

Terres llaurades

Municipi
3.246
Comarca
16.919
Catalunya
792.425

Explotacions sense terres

Municipi
2
Comarca
19
Catalunya
1.519

Explotacions amb terres

Municipi
144
Comarca
870
Catalunya
59.320

Explotacions agràries amb i sense terres

Municipi
146
Comarca
889
Catalunya
60.839

Explotacions sense ramaderia

Municipi
85
Comarca
542
Catalunya
47.172

Explotacions amb ramaderia

Municipi
61
Comarca
347
Catalunya
13.667

Explotacions agràries amb i sense ramaderia

Municipi
146
Comarca
889
Catalunya
60.839

Caps de bovins

Municipi
2.311
Comarca
13.121
Catalunya
544.135

Caps d'ovins

Municipi
11.779
Comarca
45.750
Catalunya
600.082

Caps de cabrum

Municipi
1.157
Comarca
3.026
Catalunya
71.748

Caps de porcins

Municipi
11.647
Comarca
149.104
Catalunya
6.742.638

Caps d'aviram

Municipi
211
Comarca
350.918
Catalunya
43.890.563

Caps de conilles mares

Municipi
66
Comarca
1.625
Catalunya
335.054

Caps d'equins

Municipi
16
Comarca
981
Catalunya
19.352

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
1
Comarca
4
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
5
Comarca
18
Catalunya
3.083

Places d'hotels

Municipi
219
Comarca
707
Catalunya
318.954

Càmpings

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
351

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
1.794
Catalunya
262.346

Turisme rural

Municipi
3
Comarca
60
Catalunya
2.514

Places de turisme rural

Municipi
42
Comarca
503
Catalunya
20.190

Turismes

Municipi
2.850
Comarca
6.961
Catalunya
3.554.258

Motocicletes

Municipi
312
Comarca
895
Catalunya
882.094

Vehicles industrials

Municipi
1.059
Comarca
2.853
Catalunya
779.051

Altres vehicles

Municipi
225
Comarca
726
Catalunya
172.003

Parc de vehicles

Municipi
4.446
Comarca
11.435
Catalunya
5.387.406

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,66
Comarca
1,5
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
45,2
Comarca
43,2
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
16
Comarca
51
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
294,89
Comarca
1.576,01
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions